Stichting JazzVIP

Stichting JazzVIP zet zich in tot het bevorderen van de Nederlandse geïmproviseerde muziek en hedendaagse jazzmuziek. De stichting is gelieerd aan de VNJJ met als doel de fondsenwerving en realisatie van gezamenlijke projecten, zoals talentprogramma, en opvolger van de Young VIP Tournee, The Records on Tour. Haar activiteiten versterken zowel het Nederlandse jazz ecosysteem (podia, festivals), de carrières van (jonge) makers als de zichtbaarheid van het genre onder een breed publiek.

 

Bestuur

 

Het bestuur van Stichting Jazzvip werkt op onbezoldigde basis en bestaat uit de volgende drie leden:

 

  • Robert Soomer (voorzitter) - robertsoomer@mo.nl
  • Frank van Berkel (penningmeester) - frank@bimhuis.nl
  • Tineke Postma (secretaris) - tjpostma@gmail.com

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 

De stichting JazzVIP organiseert als uitvoerend orgaan, projecten in de ruimste zin, die bijdragen aan bovenstaande doelstelling. Haar activiteiten versterken zowel het Nederlandse jazz ecosysteem (podia, festivals), de carrières van (jonge) makers als de zichtbaarheid van het genre onder een breed publiek.

De projecten worden door de leden van de vereniging ondersteund en daarmee wordt het netwerk ten volle benut. Stichting JazzVIP zoekt voor betreffende projecten externe financieringsmogelijkheden, werkt samen met de leden van de VNJJ, maar ook met fondsen.  Stichting JazzVIP kent een onafhankelijk en onbezondigt bestuur, en heeft geen personeel in dienst. De stichting maakt zelfstandig artistieke beslissingen, maar doet dat in overleg met de vereniging.

 

NAW-gegevens

Stichting Jazzvip

Piet Heinkade 3, 1019 BR Amsterdam

BTW nr: 851975069

KVK nr: 56103387

 

Verslaggeving & aanvullende informatie

 

Stichting Jazzvip onderneemt, in samenwerking met de VNJJ, verschillende activiteiten. Hieronder een beknopt overzicht.

 

  • Young VIPS (1997 - 2019): voor een verslag van de laatste tournee, zie: http://youngvips.nl/
  • The Records on Tour (2020 - heden): voor het activiteitenverslag van de pilot-editie in 2020, zie beneden "Downloads". De eerste volledige editie met drie artiesten, SMANDEM., Serierse/Idema Quartet en het Sam Newbould Quintet in 2021 resulteerde in 19 optredens op podia en festival door geheel Nederland.
  • De Week van de Jazz Compositieopdracht (2022): dit nieuwe project waar 10 Nederlandse jazzcomponisten nieuw werk kunnen componeren en live presenteren is afgerond. Zie: https://vnjj.nl/wkvdjazz

 

Downloads